LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP OLYMPIA.

Trường Olympia được thành lập từ năm 2010 gồm 3 cấp học: tiểu học, THCS, THPT. Triết lý giáo dục của trường được xây dượng trên cơ sở của thuyết “Trí thông minh đa dạng” – giáo sư Howard Gardner (Đại học Haverd)

LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP OLYMPIA. 9Tập Đoàn Việt Hàn tự hào là đơn vị cung cấp và lắp đặt bếp từ công nghiệp, vào hệ thống bếp ăn của nhà trường, nhằm đảm bảo chất lượng các bữa ăn cho thầy và trò trường Olympia.

LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP OLYMPIA. 11
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP OLYMPIA. 13
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP OLYMPIA. 15
Quản lý nhà trường Olympia rất hài long về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của Tập Đoàn Việt Hàn.