Sứ mệnh – Tầm nhìn

“Hợp tác – Tận tụy – Uy tín” là nét văn hóa đặc trưng của Tập đoàn Việt Hàn được định hình trong suốt quá trình hoạt động. Môi trường làm việc của Tập đoàn Việt Hàn.

VĂN HÓA

Hợp tác – Tận tụy – Uy tín” là nét văn hóa đặc trưng của Tập đoàn Việt Hàn được định hình trong suốt quá trình hoạt động. Môi trường làm việc của Tập đoàn Việt Hàn. tạo điều kiện cho mọi người gắn kết thành một thể thống nhất. Dựa trên nền tảng vững chắc đó, mỗi cá nhân sẽ có điều kiện phát huy năng lực cùng sự tận tụy của mình để kết quả cuối cùng luôn mang đến niềm tin cho khách hàng

SỨ MỆNH

Ngay từ ban đầu, định hướng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Việt Hàn là đầu Thương mại, Đào tạo và Sản xuất lắp ráp nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ  tốt nhất cho khách hàng. Qua từng thời kỳ phát triển của Tập đoàn nói riêng và xã hội nói chung, định hướng kinh doanh đó vẫn không thay đổi nhưng được áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt. Từ việc quan tâm đến số lượng, nâng dần lên chất lượng, dịch vụ, và bây giờ là hướng đến sự cao cấp, chuyên nghiệp.

Thương hiệu Việt Hàn đã được khẳng định thông qua sự hài lòng của khách hàng. Uy tín được tạo dựng thông qua việc thực hiện đúng các cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ  với giá cả cạnh tranh – pháp lý hoàn chỉnh – minh bạch trong kinh doanh.

TẦM NHÌN

Thời kỳ mở cửa hội nhập mở ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh nhưng khốc liệt. Không theo kịp nghĩa là tự loại bỏ mình khỏi thị trường. Hiểu được điều đó nên Ban Lãnh Đạo Tập đoàn đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang bước vào thời kỳ mới. Tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả về vốn; tăng cường và nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thông qua nhưng khoá học phù hợp, chất lượng; đầu tư, xây mới cơ sở, văn phòng làm việc; liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, … đó là những bước đúng đắn mà tập thể Việt Hàn đang thực hiện.

MỤC TIÊU         

ead in idea                           – Ý tưởng dẫn đầu
ctive in Solution                    – Giải pháp linh hoạt
N
 on-stop in innovation           – Sáng tạo không ngừng
T imely Execution                   – Thực hiện đúng thời gian
A lways Commitment- Luôn luôn cam kết

Mục tiêu của Tập đoàn Việt Hàn không chỉ đơn giản là tồn tại mà còn phải trở thành một thương hiệu mạnh, một thương hiệu quốc tế