LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP TẠI COOPMART VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ

LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP TẠI COOPMART VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 11
Khởi nghiệp từ năm 1989, nền kinh tế đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, mô hình kinh tế HTX kiểu cũ thật sự khó khăn và lâm vào tình thế khủng hoảng phải giải thể hàng loạt. Trong bối cảnh như thế, ngày 12/5/1989 – UBND thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương chuyển đổi Ban quản lý HTX mua bán thành phố trở thành liên hiệp HTX mua bán thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op

Saigon Co.op đã khởi đầu bằng việc liên doanh liên kết với các công ty nước ngoài để gia tăng thêm nguồn lực cho hướng phát triển của mình
Kết quả cho sự thay đổi, sáng tạo nắm bắt cơ hội kinh doanh của Saigon Co.op là sự ra đời của hệ thống bán lẻ siêu thị Co.opmart trải dài từ Bắc vào Nam

Nhằm phục vụ cho sự mở rộng kinh doanh và phát triển mạnh mẽ của Saigon Co.op. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu kĩ Saigon Co.op đã tin tưởng, lựa chọn Tập đoàn Việt Hàn là đối tác cung cấp thiết bị bếp từ công nghiệp cho Coopmart Việt Trì – Phú Thọ
Ngày 18/10/2018 vừa qua Tập đoàn Việt Hàn đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao thiết bị bếp từ công nghiệp cho ban quản lý Coopmart Việt Trì – Phú Thọ
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP TẠI COOPMART VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 13 LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP TẠI COOPMART VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 15
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP TẠI COOPMART VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 17
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP TẠI COOPMART VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 19