Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho công ty Star Tú Phương

Sau khi nghiên cứu đánh giá sản phẩm và thực lực của bếp từ Việt Hàn.Công ty Star Tú Phương đã ký hợp đồng bếp công nghiệp VH12KLK-IH52, và bếp VH12KB-IH52. Công ty Star Tú Phương đã đòi hỏi rất khắt khe về các chỉ số an toàn và các tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao.
Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho công ty Star Tú Phương 3 

Hôm nay,vào ngày 11/07/2015 Việt Hàn chính thức bàn giao bếp công nghiệp cho Star Tú Phương..

Cám ơn công ty Star Tú Phương đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.