LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MAY CÔNG TIẾN – TIỀN GIANG

Hiện nay ở nước ta ngành công nghiệp dệt may ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó không chỉ phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao và phong phú, đa dạng của con người mà còn là ngành giúp nước ta giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho xã hội và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia, tạo điều kiện để phát triển nền kinh tế.

Trong những năm gần đây ngành công nghịêp dệt may đã có những bước tiến vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành khoảng 30%/năm, trong lĩnh vực xuất khẩu tốc độ tăng trưởng bình quân 24,8%/năm và chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tính đến nay cả nước có khoảng 822 doanh nghiệp dệt may, trong đó doanh nghiệp quốc doanh là 231 doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 370 doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 221 doanh nghiệp.Chính vì vậy để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước Công ty CP may Công Tiến (thuộc Tổng CTY CP may Việt Tiến) đã nâng cấp, cải thiện máy móc phục vụ sản xuất của công ty, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất đó là phòng bếp nấu ăn cho công nhân của công ty.Nhận thấy những nguy hiểm mất an toàn trong sử dụng bếp gas của nhà ăn, công ty CP may Công Tiến đã quyết định chọn Việt Hàn là đơn vị cung ứng lắp đặt bếp từ.
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MAY CÔNG TIẾN - TIỀN GIANG 7
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MAY CÔNG TIẾN - TIỀN GIANG 9
LẮP ĐẶT BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MAY CÔNG TIẾN - TIỀN GIANG 11

Sau khi lắp đặt và sử dụng công cty CP may Công Tiến thấy được bếp từ không hề nóng mà chi phí thấp hơn rất nhiều so với bếp gas, thức ăn ngon hơn đảm bảo sức khỏe cho các công nhân. Công ty CP may Công Tiến rất hài lòng về chất lượng cũng như cách phục vụ của bếp từ Việt Hàn.