Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho làng nghề làm bánh nhãn ở Nam Định và làng nghề ở Hải Dương

Là công ty thường xuyên cung cấp bếp từ công nghiệp cho các làng nghề ở Hải Dương, Nam Định… Năm 2015 công ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn  tiếp tục  ký hợp đồng lắp đặt bếp từ công nghiệp cho làng nghề làm bánh nhãn ở Nam Định, và làng nghề ở Hải Dương

Ngày 17/07/2015 việt hàn đã hoàn thành và bàn giao bếp từ công nghiệp cho  anh Thiều và anh  Dũng ở làng nghề làm  bánh nhãn  Nam Định, và anh Tiến, anh Huỳnh ở Hải Dương.