Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho công ty TNHH Phúc Thọ làm bánh nhãn ở Nam Định

Công ty TNHH Việt Hàn tiếp tục lắp đặt bếp từ công nghiệp cho làng nghề làm bánh nhãn ở Hải Dương.
Hôm nay, ngày 28/7/2015 Công ty Việt Hàn đã hoàn thành và bàn giao bếp từ công nghiệp cho công ty TNHH Phúc Thọ làm bánh nhãn ở Nam Định.qua quá trình sử dụng thực tế đã cho thấy rằng bếp từ công nghiệp tiết kiệm hơn so với sử dụng bếp ga, đồng thời làm bánh nhanh hơn, giúp tiết kiệm được thời gian và nhân công.công ty Phúc Thọ đã rất hài lòng về bếp từ của công ty Việt Hàn.