Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho công ty bánh đậu xanh Minh Ngọc ở Hải Dương

Ngày 30/07/2015 công ty TNHH Việt Hàn hoàn thành và bàn giao bếp VH20KB-IH52, và tủ cơm 12 khay cho công ty bánh đậu xanh Minh Ngọc


Hình ảnh tủ cơm 12 khay


Hình ảnh bếp từ công nghiệp VH20KB-IH52