Việt Hàn tiếp tục lắp đặt dự án bếp từ công nghiệp cho nhà hàng 559 – Hải dương

Nhận thấy được những lợi ích thiết thực khi sử dụng bếp từ công nghiệp. Năm 2015 Việt Hàn tiếp tục ký tiếp hợp đồng với nhà hàng 559 – Hải dương. Ngày 1/7 /2015 Việt Hàn chính thức bàn giao và lắp đặt cho nhà hàng 559. Hy vọng với những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và nhanh nhất, trong tương lai công ty có thể hợp tác với nhà hàng nhiều hơn nữa.