Viêt Hàn vào top 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn

Với nỗ lực đem sản phẩm Việt Nam đến người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 16/7/2014 công ty TNHH Công nghệ Việt Hang đã được cấp giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao và lọt vào top 300 doanh nghiệp do người tiêu dùng bình chọn

Viêt Hàn vào top 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn 3