Chứng thư giám định Hiệu quả sử dụng bếp điện từ so với bếp ga

Ngày 07/08/2009 – Sản phẩm Bếp điện từ Việt Hàn của Công ty TNHH Công nghệ Việt Hàn thuộc Tập đoàn Việt Hàn đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp chứng thư so sánh hiệu quả sử dụng của bếp điện từ so với bếp ga: bếp điện từ tiết kiệm hơn so với bếp ga 60% về chi phí năng lượng tiêu thụ (điện năng, ga)