Chính sách hỗ trợ Khách hàng

Quy định và chế độ bảo hành Mới nhất của Tập đoàn Việt Hàn

+ Đổi máy mới trong vòng 03 ngày nếu sản phẩm gặp sự cố (do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất).

+ Sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành. Thời gian bảo hành cụ thể như sau: Bếp từ đôi: 02 năm, Bếp đơn: 01 năm, Bếp từ công nghiệp: 01 năm

+ Chế độ bảo trì: vĩnh viễn
+ Từ tháng 5 năm 2012, Tập đoàn Việt Hàn sẽ thực hiện chế độ bảo hành tự động. Sau khi mua sản phẩm của Việt Hàn, khách hàng không cần lưu giữ phiếu bảo hành nữa mà mỗi khách hàng, chúng tôi sẽ tạo 1 mã số quản lý với đầy đủ thông tin được lưu trữ.

Tập đoàn Việt Hàn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí, giao hàng tại nhà đối với các mặt hàng của Công ty.