Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các lãnh đạo cao cấp đến thăm gian hàng bếp từ Việt Hàn

http://webhoidap.vn/viethanit/hinhanh/adv/2013112843430.jpg

Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà Lãnh đạo cấp cao đền thăm sản phẩm Bếp từ Công nghiệp Việt Hàn. Ông Nguyễn Quốc Hương_CTHĐQT Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn giới thiệu về tính năng của sản phẩm và đã được các nhà Lãnh đạo đánh giá cao bởi Công nghệ xanh, sạch đột phá cũng như những tính năng tiên tiến ưu việt của sản phẩm trong Chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-Bắc Phi ngày 4 tháng 11 năm 2013.

http://webhoidap.vn/viethanit/hinhanh/adv/2013112843344.jpg

Ngài Đại sứ  Quán các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất  đến thăm gian hàng Bếp từ của Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn trong Chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-Bắc Phi ngày 4 tháng 11 năm 2013.

Một số hoạt động và hình ảnh của Ông Nguyễn Quốc Hương trong Chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-Bắc Phi ngày 4 tháng 11 năm 2013.