Quyết định trúng thầu bếp từ

Quyết định của Giám Đốc điều hành công ty CP sữa Việt Nam:V/v đơn vị trúng thầu

Quyết định trúng thầu bếp từ 3